Fortuna-pil

Invalidsko podjetje, ki ponuja več.
Preverite našo ponudbo.

Kontakt:

03-56-30-980

info@fortuna.si

Kontakt:

03-56-30-980

info@fortuna.si

Kontakt:

03-56-30-980

info@fortuna.si

Kontakt:

03-56-30-980

info@fortuna.si

Zavedamo se, da dandanes kakovost ni več prodajna prednost, pač pa ključni element pri izvajanju naših storitev. Certifikacijska hiša Bureau Veritas, d.o.o., je 16.8.2021 presojala naše interne poslovne procese in presodila, da snovanje, razvoj, implementacija, integracija ter vzdrževanje lastnih programskih rešitev  ter programskih rešitev po meri naročnika izvajamo skladno z ISO 9001.

Presojala je tudi naše procese čiščenja in pranja po ISO 14001, ki je sistem za ravnanje z okoljem. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja.

Veseli in ponosni smo, da smo z našimi poslovnimi procesi uspešno zaključili certifikacijo in tako tudi formalno potrdili celovito zavzetost h kakovosti. 

S certifikatom ISO 9001 in 14001 naša organizacija dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu odjemalcev.  

Naložbo financira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

       

Invalidske kvote – nadomestna izpolnitev kvote

Ali tudi vaše podjetje še vedno plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?

Kaj je invalidska kvota?

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6% invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). 

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

 • ima zaposleno predpisano število invalidov ali
 • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Kako izračunamo kvoto?

Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnost in število zaposlenih.

Več informacij na  (http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/izracun-kvote/)

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote.

Delodajalec, zavezanec k kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati skladu prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače, kar trenutno znaša 589,95 EUR.

Več informacij na (http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/neizpolnjevanje-kvote/)

Znižajte obvezna plačila invalidskih kvot

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila invalidske kvote?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem Fortuna – Pil d.o.o., kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom.

Več informacij na  (http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/nadomestna-izpolnitev-kvote/)

Kako in koliko lahko prihranite?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem Fortuna – Pil d.o.o., zagotovite storitve ali produkte, ki jih potrebujete za svoje delovanje, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida:

  mesečno letno
1 invalid 1.053,49 € 12.641,88 €

Za naročnika, ki je zavezanec k kvoti, to pomeni, da v kolikor z invalidskim podjetjem Fortuna – Pil d.o.o., sklene pogodbo o sodelovanju npr. na področju varovanj, kjer so priznani stroški dela 80,37% v višini 1.310,80 €, tako realizira nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida.

Na področju pranja in kemičnega čiščenja 58,20% v višini 1.810,12 €.

Več informacij na  (http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/obveznosti/nadomestna-izpolnitev-kvote/)

11 + 3 =

Podjetja, ki z našimi storitvami že nadomeščajo izpolnjevanje invalidskih kvot zaradi premalo zaposlenih invalidov.

 • Calcit d.o.o
 • Termit d.o.o.
 • Amomont d.o.o.,
 • Kolektor d.d.
 • Pro Plus d.o.o.
 • ETI d.d.
 • Delos d.o.o.
 • Kirurški sanatorij d.o.o.
 • Psihijatrična bolnišnica Vojnik
 • ZD Trbovlje
 • ZD Hrastnik
 • DSO Hrastnik
 • Bartec d.o.o. Zagorje
 • RTH d.o.o. Trbovlje
 • APLAST d.o.o. Petrovče
 • Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
 • Kovit Projekt d.o.o. Trbovlje
 • Občina Zagorje ob Savi
 • RS Ministrstvo za infrastrukturo
 • Diotec d.o.o. Trbovlje
 • Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje
 • Kmetijska zadruga Izlake z.o.o.
 • Prosignal, družba za varovanje d.o.o.